Usługi

Doradztwo biznesowe

Strategie rozwoju biznesu

 • Analiza potencjału rozwojowego i potencjału zmian w organizacji
 • Przygotowanie modelu biznesowego i wsparcie w jego wdrożeniu 
 • Przygotowanie strategii rozwoju i wsparcie w jej wdrożeniu 
 • Przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu zmian

Strategie rozwoju potencjału ludzkiego

 • Audyt procesów HR
 • Przygotowanie i wdrożenie strategii HR
 • Zarządzanie przez cele (MBO) oraz zarządzanie przez kompetencje
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych
 • Programy rozwoju i ścieżki kariery
 • Assessment Center & Development Center (ACDC)
 • Budowanie kultury feedbacku

Strategie pracy zdalnej i hybrydowej

Komunikacja, negocjacje i mediacje

 • Przygotowanie i wdrożenie systemów wspierających dialog społeczny
 • Komunikacja kryzysowa w firmie
 • Rozwiązywanie konfliktów społecznych
 • Mediacja wewnątrzfirmowa i międzyfirmowa
 • Rokowania i mediacje w sporach zbiorowych

     Marketing i PR

     • Personal branding
     • Badania marketingowe (ilościowe, jakościowe, biometryczne)
     • Employer branding
     • Budowanie wizerunku (sesje zdjęciowe i media społecznościowe)

         Mentoring i coaching biznesowy

         • Wspieranie liderów w rozwoju i osiąganiu celów
         • Wspieranie liderów w dokonywaniu zmian w życiu zawodowym i osobistym
         • Facylitacja pracy menedżera
         • Superwizje

                Wsparcie prawne

                • Stworzenie efektywnego systemu nadzoru właścicielskiego
                • Optymalizacja formy prawnej działalności gospodarczej
                • Przygotowanie do sukcesji
                • Audyt ubezpieczeniowy
                • Indywidualne i zbiorowe stosunki pracy
                • Wsparcie w procesach przejęć, fuzji, przekształceń i podziałów spółek

                       Change management

                       Każda zmiana jest decyzją biznesową, jednak jej rezultat w pełni zależy od ludzi w niej uczestniczących.

                       B&C wspiera liderów organizacji w przygotowaniu i przeprowadzaniu procesu zmiany.

                        Analiza potencjału zmian

                        Określenie przedmiotu i zakresu zmian

                        Przeprowadzenie identyfikacji kluczowych interesariuszy

                        Określenie ról oraz wyznaczenie kamieni milowych

                        Przygotowanie planu komunikacji

                        Monitorowanie postępu transformacji

                        Mitygacja ryzyk

                        Szkolenia

                        Zarządzanie zmianą

                        Business&Change Premium Course

                        Zarządzanie Turkusowe - Go TEAL!

                        Diversity and Inclusion (D&I) – zarządzanie różnorodnością

                        Zarządzanie zdalne i zarządzanie hybrydowe

                        • Budowa kultury zaufania w zespole rozproszonym
                        • Narzędzia menedżerskie w zdalnym zarządzaniu 
                        • Prowadzenie efektywnych spotkań zdalnych i hybrydowych 
                        • Kondycja psychiczna lidera zespołu rozproszonego
                        • Zarządzanie przez cele w zespole rozproszonym
                        • Komunikacja w zespole rozproszonym

                        Management 3.0

                        Zarządzanie zespołem i umiejętności liderskie

                        Coachingowy styl zarządzania

                        Zarządzanie projektami

                        Kampanie marketingowe, społeczne i wyborcze

                        Komunikacja interpersonalna

                        Komunikacja wielokulturowa

                        Optymalizacja formy prawnej działalności. Sukcesja

                        Odpowiedzialność menedżerska członków zarządów spółek

                        Mediacja i rozwiązywanie konfliktów wewnątrzfirmowych

                        Określ potrzeby i cele swojej organizacji – przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę.

                        Eventy

                        Networking biznesowy

                        Konferencje

                        Webinary

                        Skontaktuj się z nami już teraz

                        Napisz do nas

                        11 + 11 =